Τμήμα
Μαστού

Το διαγνωστικό κέντρο διαθέτει τον βραβευμένο ψηφιακό μαστογράφο Selenia της εταιρίας Hologic με υψηλότερη ευκρίνεια και με τις χαμηλότερες δόσεις ακτινοβολίας.
Τελευταίο απόκτημα του διαγνωστικού κέντρου είναι ο νέος υπερηχοτομογράφος LOGIQ S8 R3 with XDClear της εταιρίας GE βασισμένος στην νεα επαναστατική τεχνολογία XD clear η οποία αποδίδει εξαιρετικά Υψηλή Ανάλυση σε μεγάλα βάθη σάρωσης. Με τον νέο αυτό υπερηχοτομογράφο διεξάγεται υπερηχογράφημα μαστών καθώς εφαρμόζεται και η τεχνική ελαστογραφίας (Shear Wave & Strain).

  • Ψηφιακή μαστογραφία (DR)
  • Υπερηχογράφημα μαστών τεσσάρων διαστάσεων (4D)
  • Ελαστογραφία (Shear Wave & Strain)