Τμήμα
Εγκυμοσύνης

ΥΠΕΡΗΧΟΓΡΑΦΗΜΑΤΑ ΕΓΚΥΜΟΣΥΝΗΣ

Β-ΕΠΙΠΕΔΟΥ

ΑΥΧΕΝΙΚΗ ΔΙΑΦΑΝΕΙΑ

DOPPLER ΚΥΗΣΗΣ

 

Measure Assistant OB

Πραγματοποιεί με σημαντική ευκολία με την καθοδήγηση του χειριστή, αυτόματες μετρήσεις του εμβρύου. Παρέχει σημαντική βοήθεια στις μετρήσεις κατά την διάρκεια μαιευτικών μετρήσεων (προγεννητικού ελέγχου).

 

Real Time 4D

  • Λειτουργία τετραδιάστατης απεικόνισης (ο χρόνος σαν τέταρτη διάσταση). Με την τοποθέτηση της κεφαλής έχουμε συνεχή τρισδιάσταση απεικόνιση πραγματικού χρόνου με ταυτόχρονη παρουσίαση της 2D εικόνας (δισδιάστατη απεικόνιση) με την 3D εικόνα (τρισδιάστατη απεικόνιση). Auto Sweep.
  • 3D Static Color (B-Mode/CFM)
  • Λειτουργία Curved Render Start: Το «παράθυρο» απεικόνισης 4D προσαρμόζεται ανάλογα με τη μορφολογία της περιοχής ενδιαφέροντος, για βελτιστοποίηση της 4D εικόνας.
  • Λειτουργία Inversion Mode για την απεικόνιση υπόηχων δομών (π.χ. κύστες, υγρό εγκεφάλου, πνεύμονα, νεφρού κ.λ.π.) οι οποίες είναι είτε δύσκολο είτε αδύνατο να απεικονισθούν με την συμβατική υπερηχογραφία. Εξελιγμένοι αλγόριθμοι αναλύουν τον τρισδιάστατο όγκο της περιοχής ενδιαφέροντος, εμφανίζοντας την επιφάνεια των υπόηχων δομών με αντεστραμμένη απεικόνιση, απαλείφοντας συγχρόνως τις πληροφορίες του περιβάλλοντος ιστού.
  • Λειτουργεί με τις εξειδικευμένες ηχοβόλες κεφαλές ογκομετρικής σάρωσης 3D/Real Time 4D (convex, microconvex) Volume Probes τύπου RAB6-D, RIC5-9-D.