Μαγνητική
Τομογραφία
(MRI)

Στο ακτινολογικό κέντρο λειτουργεί τελευταίου τύπου μαγνητικός τομογράφος Signa 1,5 tesla της εταιρίας GE οποίος παρέχει πρωτοποριακές εξετάσεις όπως μαγνητική αγγειογραφία, χολαγγειογραφία και μαστογραφία.

ΜΑΓΝΗΤΙΚΗ ΤΟΜΟΓΡΑΦΙΑ ΕΓΚΕΦΑΛΟΥ
ΜΑΓΝΗΤΙΚΗ ΤΟΜΟΓΡΑΦΙΑ ΚΟΙΛΙΑΣ
ΜΑΓΝΗΤΙΚΗ ΑΓΓΕΙΟΓΡΑΦΙΑ
ΜΑΓΝΗΤΙΚΗ ΜΑΣΤΟΓΡΑΦΙΑ
MRCP ΜΑΓΝΗΤΙΚΗ ΧΟΛΑΓΓΕΙΟΓΡΑΦΙΑ
ΜΑΓΝΗΤΙΚΗ ΤΟΜΟΓΡΑΦΙΑ ΚΑΘΕ ΣΗΜΕΙΟΥ ΤΟΥ ΣΩΜΑΤΟΣ