Αξονική
Τομογραφία
(CT)

Στο ακτινολογικό κέντρο πρόσφατα εγκαταστάθηκε καινούργιος αξονικός τομογράφος της εταιρίας GE τεχνολογίας OptiDose για χαμηλή δόση ακτινοβολίας, ο οποίος παρέχει εξετάσεις όπως

  • ΑΞΟΝΙΚΗ ΤΟΜΟΓΡΑΦΙΑ ΕΓΚΕΦΑΛΟΥ
  • ΑΞΟΝΙΚΗ ΤΟΜΟΓΡΑΦΙΑ ΚΟΙΛΙΑΣ
  • ΑΞΟΝΙΚΗ ΑΓΓΕΙΟΓΡΑΦΙΑ
  • ΑΞΟΝΙΚΗ ΠΥΕΛΟΓΡΑΦΙΑ
  • ΑΞΟΝΙΚΗ ΤΟΜΟΓΡΑΦΙΑ ΚΑΘΕ ΣΗΜΕΙΟΥ ΤΟΥ ΣΩΜΑΤΟΣ
  • DENTAL SCAN

 

ASIR: Adaptive Statistical Iterative Reconstruction

Ειδικός Αλγόριθμος ανασύνθεσης με τον οποίο επιτυγχάνεται μείωση του θορύβου και βελτίωση στην διακριτική ικανότητα χαμηλής αντίθεσης (LCD) συμβάλλοντας στην επίτευξη εικόνων υψηλής διαγνωστικής αξίας. Επιπλέον ο αλγόριθμος αυτός συντελεί στην μείωση της χορηγούμενης δόσης στον εξεταζόμενο.
Το ASIR επιτρέπει τη λήψη εικόνων με χορήγηση λιγότερων mA με ταυτόχρονη διατήρηση της ποιότητας των εικόνων.