Σχετικά
με
εμάς

Η οικογένεια Καραπανάγου παρέχει διαγνωστικές εξετάσεις στην πόλη της Χαλκίδος για 5 δεκαετίες, όταν ο Φάνης Καραπανάγος το 1965 ξεκίνησε την ιατρική του καριέρα με κύριο γνώμονα την ακριβή διάγνωση με φιλική προσέγγιση στον άνθρωπο.

Σήμερα το ιατρείο έχει μετεξελιχθεί υπό την επίβλεψη πλέον και του υιού του Γιώργου σε ένα σύγχρονο διαγνωστικό κέντρο όπου τα μάτια της τεχνολογίας τίθεται στην υπηρεσία του ανθρώπου.