Πληροφορίες

Το διαγνωστικό κέντρο είναι συμβεβλημένο με τον EOΠYY, το TYΠET (Εθνικη Τράπεζα) , σύμβαση με την εταιρία MED 4U ,με την Εθνική Ασφαλιστική (Ατομικά συμβόλαια) καθώς και την ΝΝ (προασφαλιστικό έλεγχο).

Σε κάθε ψηφιακή μαστογραφία προσφέρεται δωρεάν υπερηχοτομογραφικός έλεγχος του μαστού.

Για προληπτικούς ελέγχους Check-Up ισχύουν ειδικές τιμές, για τις οποίες επικοινωνήστε με την γραμματεία του διαγνωστικού κέντρου.